Site icon

O nama

PO PIM je prva proizvođačka organizacija u sektoru žitarica, osnovana 02.08.2016.godine. Od strane Ministarstva Poljoprivrede RH kao proizvođačka organizacija priznati smo u travnju 2017. godine. Cilj naše proizvođačke organizacije je zajednički nastup na tržištu kod nabave robe potrebne za poslovanje naših članova te zajednički nastup na tržištu kod prodaje proizvoda naših članova. Trenutno okupljamo 29 članova, poljoprivrednih proizvođača(ratara) s područja Sisačko-Moslavačke(21) i Zagrebačke županije(8). Naši članovi obrađuju preko 3000 ha obradivih površina. Potpisane ugovore o skladištenju imamo sa silosima Belje d.d. – Ivanić-Grad i Popovača , te silosima Mlin i pekare d.o.o u Sisku. Proizvodne 2018. godine članovi naše proizvođačke organizacije proizveli su cca: 5.000t pšenice, 2.150 t uljane repice , 8.000 t vlažnog kukuruza i 2.500 t soje.

Exit mobile version