Temeljne zadaće poljoprivrede

Kao strateška djelatnost, poljoprivreda svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske Temeljne zadaće poljoprivrede su: Prehraniti domaće stanovništvo, tj. osigurati zadovoljavajuću primarnu proizvodnju prehrambenih proizvoda; Opskrbiti industriju sirovinama poljoprivrednog podrijetla kao što su proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih prerađevina, kože, stočne hrane i sličnih proizvoda; Ostvariti što veću vrijednost izvoza poljoprivrednih proizvoda, tj. nastojati da se izvozom poljoprivrednih proizvoda ostvari što veći devizni priljev.
Dinamičnost pretežito zapadnoeuropskog tržišta i industrije neprestano zahtijeva i potiče od poljoprivrede da se što više prilagodi zakonima industrijske ekonomije, a to je često rezultiralo smanjenjem broja poljoprivrednika, povećanjem proizvodnosti rada, povećanjem prosječne veličine obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te nastankom novih oblika organizacije poljoprivredne proizvodnje. Razvojem poljoprivrede razvijaju se i novi načini organizacije poslovanja u poljoprivrednim djelatnostima. Kao jedan od novih načina udruživanja istaknule su se proizvođačke organizacije poput naše Proizvođačke organizacije Posavina i Moslavina.

 


Image by AP-Berlin from Pixabay